Artykuły dot. negocjacji

Zawód – Negocjator

Negocjator / Baza wiedzy / Zawód negocjator

Zawód – Negocjator

W tym artykule podzielę się z Tobą spostrzeżeniami dotyczącymi zawodowych negocjatorów. Przedstawię najważniejsze według mnie kompetencje, dzięki czemu będziesz wiedział co w sobie doskonalić, aby być skuteczniejszym. Napiszę również kilka słów o roli negocjatora w kontekście spraw prawnych, aby przedstawić, gdzie widzę potencjał na synergię pomiędzy prawnikami a negocjatorami. ZAWÓD NEGOCJATOR Kluczowe kompetencje Poniżej wybrałem cztery kluczowe według mnie kompetencje negocjatorów. Są one ze sobą naturalnie powiązane: Po pierwsze, kompetencje słuchania. Słuchania czyli pełnego skupienia swoich zmysłów oraz odczuć na mówcy. Odbiór zarówno treści jak i emocji, które za nimi stoją oraz potrzeb, które sygnalizują. Po drugie, kompetencje rozumienia. Rozumiemy kogoś gdy nasze myślenie o czymś jest bliskie temu, co dana osoba o tym myśli. Wyzwanie polega na tym, że osoba, której słuchamy przekłada swoje myśli na słowa (ponadto, może wiele informacji zachować dla siebie a inne wymyślić, z różnych względów) a następnie my te słowa interpretujemy przez własne filtry. To długi kanał komunikacji i łatwo o pomyłki. Negocjator zaopatrzony w specjalistyczną wiedzę będzie potrafił odczytać przekaz nadawcy możliwie blisko prawdy i zinterpretować go możliwie zbieżnie z intencją nadawcy. Po trzecie, kompetencja patrzenia z perspektywy innych. Oznacza to umiejętność wczucia się w sytuację innej osoby i spojrzenia na sprawę jej oczami. Pomocna, aby dobrze rozumieć. Po czwartek, szybka nauka. Każda sprawa jest inna, nawet jeżeli negocjator działa w ściśle zawężonej specjalizacji. To dlatego, że ludzie są inni, a negocjator pracuje z ludźmi. Ważne jest, aby potrafić szybko poznać człowieka. Oznacza to przedostanie się przez zapory, które każdy z nas tworzy wobec obcych (czyli zamykanie się przed innymi, np. powstrzymujemy się od rozmów o naszych prywatnych sprawach spotykając kogoś po raz pierwszy) i odkrycie człowieka bez maski (czyli od strony autentycznej, a nie od strony kreowanego wizerunku).   Nieoceniona rola negocjacji (i mediacji) Skupię się na chwilę na aspektach współpracy między prawnikami a negocjatorami. Podobnie jak umiejętności miękkie zyskują na znaczeniu w obliczu umiejętności twardych, tak negocjacje oparte o psychologię zyskują na znaczeniu w obliczu negocjacji opartych o kodeksy prawne. Oczywiście zarówno jedno jak i drugie podejście jest potrzebne, ale dobrze abyśmy dostrzegali kiedy które stosować. Naturalne jest, że osoba prowadząca sprawę (np. prawnik) porozmawia ze stronami w celu sprawdzenia, czy obejdzie się bez sądu. Jeżeli uda się porozumieć, to tym lepiej. Jeżeli nie, sprawa zostaje skierowana na drogę prawną. Natomiast bardzo rzadko działa to w drugą stronę. Jeżeli sprawa jest w sądzie i końca nie widać, to dlaczego by nie poprosić negocjatora, aby porozmawiał ze stronami? Jest możliwe, że właśnie w ten sposób nieoczekiwanie zostanie znalezione porozumienie. Znając innych negocjatorów i mediatorów obserwuję, że jest wiele przypadków spraw, które mogłyby potencjalnie zostać sprawnie rozwiązane przez negocjacje oparte na psychologii. Tymczasem sprawy te toczą się w sądzie latami.   NEGOCJATOR Zawód negocjator. Samodoskonalenie – ćwiczenia i gry negocjacyjne. 10 zasad negocjowania, które pomogą Ci w negocjowaniu w życiu. Sprawdź też najbliższe szkolenia z negocjacji i ofertę usług negocjacyjnych.